کسری محقق زاده

هیأت مدیره 06 اردیبهشت 1402 509 بازدید

سوابق تحصیلی:
کارشناسى مهندسى کامپیوتر گرایش سخت افزار
MBA گرایش فناورى اطلاعات

سوابق اجرایی:
نائب رئیس دوم اتاق بازرگانى ایران و امارات
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات تلفن آسیا
رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه ارتباطات مانترا
رئیس کمیته تخصصى IoT انجمن صنفى شرکتهاى اتوماسیون صنعتى از سال 1397 تا 1399
نائب رئیس کمیته تخصصى امنیت سایبرى انجمن صنفى شرکتهاى اتوماسیون صنعتى از سال 1398 تا 1399
نماینده رسمى شرکت ماهواره اى ثریا در ایران
نماینده رسمى شرکت ماهواره اى Yahclick
مدیر شرکت ارتباطات تلفن آسیا شعبه امارات
مدیر عامل شرکت Mantra Telecom  امارات