عرفان شاکری

هیأت مدیره 06 اردیبهشت 1402 1884 بازدید

سوابق تحصیلی:
مهندسى صنایع شیمیایى
مدیریت صنعتى

سوابق اجرایی:
مدیر عامل شرکت آرمان زوفا
عضو هیئت مدیره چند شرکت با فعالیت مشابه در گروه آرمان (صنعت ساختمان ،تولید و بازرگانی، دارویی)
مشاور چند شرکت داروسازي و تولیدي و تبلیغاتی در امر بازرگانی و فروش
فعال در زمینه تجارت بین الملل مواد اولیه و محصولات دارویی ،غذایی ، مکمل
دفاتر تجاري در ایران، هند، آلمان، امارات و شرکاي تجاري در اروپا و کانادا و چین
نمایندگی رسمی از کشور هاي آلمان، فرانسه، اسپانیا، چین، هند و امارات
سابقه فعالیت در تشکل ها و گروه هاي اقتصادي
عضو هیئت مدیره و رئیس فعلی اتاق مشترك ایران و امارات
عضو هیئت مدیره اتاق مشترك بازرگانی ایران و سوئد