رضا ایلاتی

هیأت مدیره 06 اردیبهشت 1402 965 بازدید

سوابق تحصیلی:
دکتراى مهندسى عمران - گرایش برنامه ریزى حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسى ارشد مهندسى عمران - گرایش برنامه ریزى حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسى مهندسى عمران - عمران از دانشگاه تبریز

سوابق اجرایی:
عضو هیأت مدیره شرکت ملى نفتکش ایران
معاون حمل و نقل، هلدینگ سیاحتى و حمل و نقل پارسیان- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامى
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت کشتیرانى بنیاد- بوساکو
عضو هیأت مدیره اتحادیه مالکان کشتى ایران
عضو هیأت مدیره موسسه بیمه متقابل کیش (بیمه صنعت کشتیرانى)
دبیرکل اتاق مشترك بازرگانى ایران و امارات
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق مشترك بازرگانى ایران و امارات
دبیر کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق مشترك بازرگانى ایران و روسیه