مهدی نجار دیسفانی

هیأت مدیره 06 اردیبهشت 1402 161 بازدید

سوابق تحصیلی:
موسس و مدیر عامل شرکت مهندسى بسپار گستر آریا
مشاور اتاق بازرگانى مشترك ایران و امارات
دبیر سابق انجمن جوانان کارآفرین استان تهران

سوابق اجرایی:
کارشناسى ارشد مهندسى پلیمر دانشگاه تهران
کارشناسى مهندسى پلیمر دانشگاه امیرکبیر
mMBA دانشکده فنى دانشگاه تهران
post DBA آینده پژوهى موسسه علوم و فنون تهران
DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
Coaching کوچینگ ویز ایران