علیرضا ملک پوری

هیأت مدیره 06 اردیبهشت 1402 384 بازدید

سوابق تحصیلی:
کارشناس مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی:
نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران

عضو هیات مدیره صنف فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی

عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان

عضو هیات مدیره شرکت برگزاری نمایشگاه امپکس

عضو هیات مدیره انجمن مدیریت سبز ایران

مدیر گروه صنعتی سپهر