حمید بهنگار

هیأت مدیره 06 اردیبهشت 1402 832 بازدید

سوابق تحصیلی:
دکترى هوش مصنوعى و رباتیک

سوابق اجرایی:
مدیر عامل شرکت دانش بنیان پرتو تاپ رایان
عضو کارگروه تحول دیجیتال دولت کمیته پلتفرم هاى هوشمند
رییس کمیسیون فناورى اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانى ایران- امارات
رییس کمیسیون توسعه اقتصاددیجیتال سازمان نظام صنفى رایانه اى
رئیس کمیته تحول دیجتال صنعت انجمن اتوماسیون صنعتى ایران
رییس کارگروه هوشمندسازى کشاورزى سازمان نظام صنفى رایانه اى
مشاور ستاد هوشمند سازى کشاورزى وزارت جهاد کشاورزى
مشاور نوآورى و فناورى مدیر کل دفتر تجهیزات برقى و الکترونیکى وزارت صمت
عضو کمیته اینترنت اشیاء کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانى ایران اسلامى
عضو باشگاه ملى نخبگان و پژوهشگران
تدوین نقشه راه ملى هوشمند سازى بنادر و دریا ها معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى
تدوین یا ناظر تدوین 16 استاندارد ملى سازمان فنى و حرفه اى کل کشور
مولف کتاب کشاورزى هوشمند نسل 5,0 مبتنى بر فناورى هاى نوپدید
نماینده جمهورى اسلامى ایران در ISO کمیته جهانى تدوین استاندارد Smart Farming