بررسی مشکلات شرکت های سیمانی و مصالح ساختمانی در اتاق بازرگانی فجیره

اتاق بارگانی ایران و امارات 07 بهمن 1399 610 بازدید

اتاق بازرگانی و صنایع فجیره طی جلسه‌ای با تعدادی از شرکت‌های سیمانی و کارخانه‌های  تولید مصالح ساختمانی و کابلهای برقی، چالش‌های پیش روی این بخش ها  را مورد بحث قرار دادند.

سلطان الهندسی، مدیر کل اتاق گفت که این جلسه در چارچوب ارتباط مستمر بین اتاق و بخش های تولیدی در امارت فجیره  برای بررسی پیشرفت فرآیندهای تولید و شناسایی موانع و چالش‌های آنها است. بنابراین با مقامات صالح برای یافتن راه حل‌های مناسب برای آنها و همچنین تقویت روابط بین اتاق و جامعه تجاری در دستور کار مشترک قرار دارد زیرا ماموریت و اعتباراتاق این است که از منافع  صاحبان کسب و کار مراقبت کند.

مدیر کل اتاق در مورد اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در قبال جامعه به عنوان یکی از عناصر مهم برای دستیابی به توسعه پایدار و ایجاد مشارکت بین دولت و بخش‌های خصوصی و جامعه مدنی صحبت کرد و گفت: همه ما به طور مشترک  مسئولیت داریم.

در این جلسه، تمام موانع و چالش‌هایی که کارخانه‌های سیمان و مصالح ساختمانی در امارات با آن روبرو هستند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، سلطان الهنداسی بر اهمیت فعال کردن روابط متقابل بین بخشهای تولیدی تأکید کرد.

وی از شرکت‌های سیمان و کارخانه‌های ساخت و ساز و ساختمانی خواست که تا با ارتباط بیشتر و بهبود روابط متقابل قوی این شرکت‌ها با شرکت‌های پیمانکاری  از طریق قیمت های ترجیحی  در امارات اوضاع بهبود می یابد، زیرا بهبود یکی از آنها منجر به بهبودی دیگری خواهد شد.

در پایان جلسه، نمایندگان شرکتها از نقش محوری اتاق در حمایت و پشتیبانی از بخش تجارت و تلاشهای مستمر آن در هماهنگی با مقامات ذی صلاح برای بهبود فضای تولید و سرمایه گذاری و یافتن راه حل‌های مثبت برای غلبه بر مشکلات و چالش‌های پیش روی شرکت‌ها و موسسات تولیدی در امارات تشکر و قدردانی کردند.