اسامی نامزدهای هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات

انتخابات 20 دی 1401 1206 بازدید

اطلاعیه مهم

نظر به تشکیل جلسه کمیته ماده 27 اساسنامه در اتاق بازرگانی ایران با موضوع بررسی شرایط متقاضیان نامزدی هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1401/10/26  ، از تعداد 20 نفر نامزد هیات مدیره شرایط 18 نفر از نامزدها مورد تایید قرار گرفته است که فهرست اسامی آنان به شرح ذیل می باشد:

1-سادینا آبائی

2-حامد آقا محمدی نظری

3-حامد استیری

4-رضا ایلاتی

5-شبنم بهرامی

6-حمید به نگار

7-محمود زارعی

8-عرفان شاکری

9-محمدرضا طلایی

10-فرشید فرزانگان

11-حمید رضا قربانی

12-مهراد عباد

13-علی غوابش

14-کسری محقق زاده

15-عزت الله محمد پور

16-علیرضا ملک پوری

17-سعید مقیسه

18-مهدی نجار