تمدید مهلت تکمیل پرونده اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و امارات

مجمع 10 دی 1401 1515 بازدید

به اطلاع کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات می رساند؛ مهلت تکمیل پرونده عضویت کلیه اعضاء این اتاق مشترک جهت شرکت در مجمع جهت رای دهی یا نامزدی انتخابات هیئت مدیره تا تاریخ 1401/10/15 تمدید شده است.لذا کلیه اعضای محترم تا مهلت تمدید شده فرصت دارند از طریق مراجعه به معاونت امور بین الملل اتاق ایران یا تماس با شماره تلفن 85732388 نسبت به اطلاع از وضعیت عضویت خود و تکمیل پرونده عضویت اقدام نمایند.

همچنین کلیه اعضایی که عضویت آن ها تایید شده است؛ حداکثر تا تاریخ 1401/10/16 فرصت دارند درخواست نامزدی جهت انتخابات هیئت مدیره را به دبیرخانه اتاق مشترک یا معاونت امور بین الملل اتاق ایران ارایه نمایند. درمورد نامزدی اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی به غیر از مدیر عامل ، لازم است همزمان با ارایه درخواست نامزدی، صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ؛ دال بر تایید نامزدی ، ارایه گردد.