معرفی راهنمای تجارت و کسب و کار در امارات

17 اردیبهشت 1401 109 بازدید

راهنمای تجارت و کسب و کار در امارات در 9 فصل به همت اتاق بازرگانی ایران و امارات منتشر شده است که شامل معرفی امارات،فرصت های سرمایه گذاری،معرفی مناطق آزاد در امارات،معرفی اتاق بازرگانی ایران و امارات و اطلاعات و جزییات متنوع و قابل توجه و کارآمدی از امیر نشین دوبی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و امارات،در این نشریه مکتوب که در 234 صفحه منتشر شده است،در فصل نخست امارات معرفی می شود و شاخص های اقتصادی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم تولید ناخالص داخلی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حجم تجارت در دوبی و برخی دیگر از شاخص های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

فصل سوم مربوط به ابوظبی است.اقتصاد آن،تجارت خارجی،نرخ تورم،بازارهای مالی و سرمایه گذاری خارجی و صنعت و تجارت و محیط کسب و کار از دیگر عناوین این فصل است.

فصل چهارم مربوط به شاخص های سهولت کسب و کار در امارات و در فصل پنجم قوانین تجارت در امارات مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

همچنین در فصل ششم مناطق آزاد امارات و در فصل هفتم شیوه راه اندازی کسب وکار در امارات و در فصل هشتم فرصت های کسب و کار در امارات معرفی شده است.

این ویژه نامه با هدف ارائه اطلاعات به فعالان اقتصادی و تسهیل تجارت میان دو کشور ایران و امارات و از سوی اتاق بازرگانی ایران و امارات تهیه،تدوین و منتشر شده است.