افزایش 231 درصدی ذخایر طلای امارات نسبت به سال گذشته!

30 آبان 1399 959 بازدید

داده های بانک مرکزی  امارات متحده عربی نشان می دهد  که ارزش  دارایی های شمش طلا از 8987 میلیون درهم در پایان آگوست سال 2020 26 میلیون درهم کاهش یافت و در پایان سپتامبر گذشته به 8961 میلیون درهم رسید.

به گزارش اتاق مشترک ایران و امارات البته نگاهی  به آمارهای موجود و اخبار مربوط به واردات این کشور نشان می دهد که ارزش شمش های طلا در پایان سپتامبر گذشته، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، 231 درصد افزایش یافته است.

بی جهت نیست که امسال درنقشه جهانی آمار واردات کشورهای جهان ، امارات به جای خودرو  طلا را نشانه رفته است.

در زیر سیر تحقق تراز طلای بانک مرکزی امارات متحده عربی از پایان سال 2015 آمده است:

از سال 2015 تا پایان ماه اگوست ذخایر طلای امارات از 940 میلیون درهم به 8 میلیارد و 987 میلیون درهم رسیده که تنها در یکسال گذشته 231 درصد رشد داشته است.

قابل ذکر است که بانک مرکزی امارات متحده عربی پس از بیرون آمدن از لیست شورای جهانی طلا برای ذخایر طلا در بانکهای سراسر جهان ، تصمیم گرفته بود که در آوریل 2015 علاوه بر سبد ذخایر ارزی ، تراز طلا را تشکیل دهد .