دعوتنامه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده

09 مهر 1399 765 بازدید

اتاق مشترک بازرگانی ایران وامارات برای حضور در مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده دعوتنامه ای برای اعضا ارسال کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، فرم های تمدید عضویت حقوقی و حقیقی برای حضور در مجمع عمومی عادی  به صورت فوق العاده به صورت فایل PDF در زیر برای  تکمیل و ارسال به دبیرخانه این اتاق در دسترس است.

فرم تمدید حقوقی

فرم تمدید حقیقی