اطلاعیه/ اخبار و اطلاعات صحیح را از مراجع رسمی دنبال کنید

29 آذر 1400 892 بازدید


اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و امارات بدینوسیله به اطلاع می رساند هر نوع برگزاری جلسه بنام اتاق بازرگانی ایران و امارات از سوی رسانه های رسمی در اختیار اتاق مشترک اعم از سایت، تلگرام و اینستاگرام اعلام می گردد.
در غیر این صورت هر گونه برگزاری جلسه بدون هماهنگی اتاق بازرگانی ایران و امارات فاقد اعتبار و وجاهت قانونی و مورد تائید نمی باشد.

نشانی سایت :
https://iremcc.ir/

نشانی اینستاگرام
⬇instagram

‏http://instagram.com/iruae_ir

کانال اطلاع‌رسانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات:

‏@iruae