تغییر ترکیب هیئت رئیسه اتاق ایران و امارات ثبت شد

25 آذر 1400 907 بازدید

تغییر ترکیب هیئت رئیسه اتاق ایران و امارات در اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی ها شرکت های خارجی ثبت شد.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات تغییرات ثبت شده عبارتند از:  آقایان عرفان شاکری نسب رئیس هیئت مدیره، سعید مقیسه بعنوان نائب رئیس اول هیئت مدیره ، کسری محقق زاده چهارسوقی بعنوان نائب رئیس دوم هیئت مدیره ، خانم شبنم بهرامی شبستری  بعنوان  خزانه دار و عضو هیئت مدیره و سادینا آبایی ، حامد استیری و فرشید فرزانگان بعنوان اعضای اصلی هئیت مدیره می باشد.