کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۰ (راهنمای آغاز فعالیت تجارت خارجی) منتشر شد

05 آذر 1400 567 بازدید

کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است. این کتاب تنها مرجع قانونی و معتبر اطلاعات مقررات صادرات و واردات ایران در نیمه دوم سال و همزمان با شروع کار دولت سیزدهم برای کلیه فعالان حوزه گمرکی، امور صادرات، واردات، بیمه و حمل و نقل است.

به گزارش شاتا، طی چند سال اخیر، یکی از بخش‌‌هایی که چندان از ثبات لازم برای شروع هرگونه کسب‌وکار برخوردار نبوده، بخش تجارت خارجی بوده ‌‌است. واقعیت این است که شروع هرگونه کسب‌‌وکار موفق در بازار ایران بدون شناخت از فضای کسب‌‌وکار تجارت خارجی اعم صادرات و واردات، بسیار شکننده و سخت است. به دلیل ویژگی ساختار تولیدات صنعتی ایران به جهت تنوع پایین، وابستگی بازار داخلی به واردات رسمی و غیررسمی و همچنین تامین نیاز مصرفی کشورهای پیرامون از محل صادرات، بخش زیادی از کسب‌‌وکارهای کشورمان خواه ناخواه با تجارت خارجی پیوند خورده ‌‌است.

این مساله باعث شده که در هرگونه تغییر در محیط تجارت خارجی ایران، شاهد تاثیر این تغییرات در سایر کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی مرتبط باشیم. یکی از منابع اطلاعاتی مهم و کاربردی جهت شناخت فضای تجارت خارجی کشور، آشنایی با مجموعه مقررات صادرات و واردات جاری کشور است. جریان آزاد اطلاعات مقررات صادرات و واردات و نرخ حقوق ورودی کشور همه ساله توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در قالب بسته‌‌ای الکترونیکی و کتاب منتشر و در اختیار علاقه‌مندان به مباحث تجارت خارجی، ترخیص‌‌کاران، کارشناسان، محققان و از همه مهم‌تر صادرکنندگان و واردکنندگان و مرزنشینان و مدیران ارشد مناطق آزاد، تشکل‌‌ها و اتحادیه‌های صادراتی، صنوف و متقاضیان ایجاد کسب‌وکار و سفرای خارجی کشورها قرار می‌گیرد.

امسال هم همانند سنوات گذشته کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است. این کتاب تنها مرجع قانونی و معتبر اطلاعات مقررات صادرات و واردات ایران در نیمه دوم سال و همزمان با شروع کار دولت سیزدهم برای کلیه فعالان حوزه گمرکی، امور صادرات، واردات، بیمه و حمل و نقل است.

این کتاب دارای سه ویژگی ذیل است:

جامعیت کمی و کیفی: کتاب مقررات صادرات و واردات سال‌۱۴۰۰ از حیث ارائه کمی و کیفی از آخرین اطلاعات نرخ حقوق ورودی و قوانین مقررات جاری صادرات و واردات بیش از ۸ هزار قلم کالا را پوشش می‌دهد. مهم‌ترین اطلاعات قابل‌دسترس در این کتاب قوانین امور گمرکی و استانداردها و موافقت‌نامه‌های ترجیحی در تجارت دوجانبه و چندجانبه است. این کتاب پاسخ پرسش‌‌‌هایی است که فعالان صادراتی و وارداتی برای رصد فضای کسب‌وکار در نیمه دوم سال و برای حل مشکلات خود با آن در ثبت‌سفارش کالا و تجارت مرزی مواجه هستند و آنگاه در منابع اطلاعاتی غیررسمی به‌دنبال پاسخ آن می‌‌گردند.

مرجع بودن: ویژگی دوم این کتاب مرجعیت است که کلیه فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال۱۴۰۰ طبق مصوبه هیات‌وزیران و توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات تنظیم و توسط تنها مرجع قانونی انتشار یافته‌‌است.

تسهیل: سازماندهی کتاب مقررات صادرات و واردات سال‌۱۴۰۰ به گونه‌‌ای است که استخراج اطلاعات مربوط به نرخ حقوق ورودی و قوانین جاری صادرات و واردات مربوط به هر فصل و قسمت در یک مجموعه به‌صورت الکترونیکی و جداول قابل‌استخراج و قابل‌دسترس است.