بزرگترین پاویون اکسپو دبی چه پیامی دارد؟

11 مهر 1400 1160 بازدید

غرفه امارات متحده عربی به عنوان بزرگترین پاویون نمایشگاه اکسپو پس از افتتاح رسمی اکسپو 2020 دبی ، در روز جمعه ، 1 اکتبر 2021 ، پذیرای بازدیدکنندگان خود شد.

این غرفه داستان هایی با عنوان "خانه رویاها و دستاوردها" می گوید و در جزئیات و مطالب خود را  بر تقویت صحنه فرهنگی  در کشور امارات متمرکز کرده است.
این غرفه به جوامع محلی و جهانی ارزش های امارات متحده عربی ، اصالت مردم آن ، میراث اجداد و ریشه های گذشته آن را می گوید.

غرفه سفید و بزرگ اکسپو
این غرفه "رویاهای دست یافتنی " را روشن می کند و داستان هایی در مورد قهرمانان خود بیان می کند که در اصل منعکس کننده فرهنگ ، میراث و ارزش های امارات است.
بازدید کنندگان این غرفه از شهروندان ، ساکنان ، دانش آموزان مدرسه ، گردشگران ، سران کشورها و هیئت های شرکت کننده و چهره های رسانه ای هستند. غرفه دقیقاً در کنار میدان الوصل در منطقه الفورسان واقع شده است.