افزایش حواله های کارگران نشانه بهبود اقتصاد امارات

12 تیر 1400 465 بازدید

مدیران شرکت های بانکی در امارات متحده عربی گفتند: همزمان با آغاز تعطیلات تابستانی و جنبش سفر؛ حواله کارگران  شاهد رشد بیشتر از متوسط ​​عمومی در نیمه اول سال 2021 ، بوده است.

به گزارش اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات به نقل از روزنامه الاتحاد ؛ آنها توضیح دادند : نیمه اول امسال در پی اثربخشی اقدامات دولت در مقابل همه گیر کرونا شاهد نشانه هایی از بهبود هستیم که نتیجه بازگشایی  بازارها و بازگشت فعالیت های اقتصادی و تجاری است.

آنها افزودند که با شروع واردات درمان مصوب کرونا در کشور ، با بهبود سریع اقتصاد و بازگشت بیشتر به زندگی عادی در بخشهای تجاری ، اعتماد به نفس افزایش یافته است .

به نوبه خود ، محمد الانصاری ، رئیس هیئت مدیره "صرافی الانصاری" و رئیس گروه بانکی در کشور ، گفت که حواله های کارگران دولتی از طریق شرکت های مبادله ای رشد نزدیک به  5 درصد در نیمه اول سال میلادی  نسبت به دوره مربوط به سال گذشته را نشان می دهد.

الانصاری توضیح داد که رشد حواله ها شاخص مهمی در بهبود بخش های تجاری و اقتصاد ملی است.

وی خاطرنشان کرد: در طول دو هفته گذشته با شروع فصل سفرهای  تابستانی ، ارزش و تعداد حواله به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

الانصاری اظهار داشت که حواله های کارگران دولتی به تعداد زیادی از کشورها می رود ، اما مهمترین آنها هند است که طبق داده های سال گذشته 33.6٪ از ارزش کل حواله ها را تشکیل می دهد ، پس از آن پاکستان با سهم 11.9٪ و فیلیپین با سهم 6.7٪


زراعت حسین ، مدیر کل شرکت مبادله ملی در ابوظبی نیز افزود:حواله های کارگران ایالتی در نیمه اول امسال شاهد رشد چشمگیری بوده که در مقایسه با نیمه اول سال 2020 حدود 10 درصد بوده است.

حسین توضیح داد که به موازات اقدامات موثر دولت در مواجهه با کرونا ، به ویژه شروع واردات واکسن ، بخش ها به حیات خود بازگشتند و اعتماد به نفس در اقتصاد ملی و بخش های تجاری به شدت تقویت شد

وی خاطرنشان کرد: بخش بانکی همزمان با شروع فصل سفر طی دو هفته گذشته شاهد یک پرش بود.