محمد بن راشد" ساختار سه اتاق بازرگانی جدید دبی را تصویب کرد

05 تیر 1400 810 بازدید

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات و حاکم دبی ، اصلاح ساختار سه اتاق بازرگانی جدید دبی را تصویب کرده است.

شورای دبی در اواخر مارس گذشته تصمیم گرفته بود که اتاق بازرگانی دبی را بازسازی کند و 3 اتاق بازرگانی برای امارت تشکیل دهد : اتاق بازرگانی دبی ، اتاق تجارت جهانی دبی و اتاق اقتصاد دیجیتال دبی.

شیخ محمد همچنین هیئت مدیره اتاق های دبی را منصوب کرد ، که بر سه اتاق نظارت خواهند کرد . هدف از این کار ایجاد  چشم انداز واحد برای اتاق ها  برای دستیابی به جهش های توسعه اقتصادی است.

تاجر جمعه المجید ریاست افتخاری شورای اتاق دبی را برعهده دارد ، در حالی که ریاست این شورا را تاجر "عبدالعزیز الغوریر" بر عهده دارد. این شورا در عضویت خود شامل: رجاع ال گورگ ، بوتی سعید الکندی ، عمر آل فوتایم ، خالد جمعه آل مجید ، و عمر سلطان آل علما (رئیس هیئت مدیره). اتاق اقتصاد دیجیتال دبی) ، احمد بن سلیم (رئیس اتاق تجارت جهانی دبی) ، فیصل جمعه بلهول ، پاتریک شلهوب ، هلال سعید آل ماری ، غسان آل کیبسی ، آمنه الرستمانی ، طارق حسین خانصاحب هستند . در لیست اعضا هیات مدیره اتاق دو بانو نیز  دیده می شود.

شیخ محمد بن راشد گفت: اتاق های جدید بازرگانی مسئولیت تاریخی جدیدی در تقویت روابط تجاری بین المللی ، توسعه اقتصاد دیجیتال جدید ، محافظت از منافع تجار و حمایت از دولت دبی در ایجاد بهترین محیط اقتصادی جهانی در امارات دارند.

وی خاطرنشان کرد که ساختار اتاق ها مدل جدیدی است که هدف آن بهره گیری از اتاق دبی به عنوان  یکی از بزرگترین اتاقهای بازرگانی بین المللی با 245000 عضو  به عنوان بازوی اصلی توسعه دبی و ارتقا موقعیت دبی در تجارت و سرمایه گذاری است.