برنامه ای برای افزایش شرکت های خلاق دبی به 15000 شرکت

اتاق بارگانی ایران و امارات 15 فروردین 1400 859 بازدید

دبی برای تحریک افزایش فعالیت در زمینه های خلاقیت و افزایش تعداد شرکت های خلاق در این امارت به 15 هزار شرکت ، برنامه "پایتخت اقتصاد خلاق دبی" را در منطقه و جهان راه اندازی کرد.

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات و حاکم دبی ، گفت: "دبی پایتخت اقتصاد خلاق است" در منطقه و جهان ... یک برنامه استراتژیک که امروز برای دو برابر کردن تعداد شرکتهای خلاق در زمینه های محتوا ، طراحی و فرهنگ و رساندن شرکت ها  از 8 هزار به 15 هزار شرکت در عرض پنج سال .. شروع کردیم.

بر اساس این برنامه تعداد افراد خلاق از 70 هزار نفر در دبی در حال حاضر به 150 هزار نفر خواهد رسید.

وی افزود ، "ما مجتمع های خلاقانه ای در زمینه طراحی ، محتوا ، فرهنگ ، هنر و سایر موارد داریم ... و باز هم  راه اندازی خواهیم کرد ... و هدف ما این است که سهم این بخش  ازتولید ناخالص داخلی از 2.6٪ به 5٪   افزایش یابد. "