معاون وزارت بهداشت ابوظبی: دستاوردهای بخش بهداشت در سال کرونا برابر با دستاوردهای 5 سال آینده است

30 اسفند 1399 638 بازدید

دکتر جمال الکعبی ، معاون دپارتمان بهداشت در ابوظبی ، گفت که آنچه در بخش بهداشت در طول سال گذشته به دست آمده است معادل دستاوردهای 5 سال آینده است و  نشان می دهد که مرحله بعدی نیاز به افزایش در دسترس بودن دارد فناوری و به دست آوردن داده ها برای آماده سازی  بیشتر در مقابل با اپیدمی های دیگر در آینده است.

الکعبی افزود ، همانطور که روزنامه "الرويا" گزارش داد : به طور کلی امارات متحده عربی و به طور خاص امارت ابوظبی یک ذخیره استراتژیک دارو و غذا برای مدت بیش از 6 ماه قبل از شیوع بیماری همه گیر فراهم کرده بود، که کمک زیادی به مقابله با آن کرد اما برای مقابله با کمبود تجهیزات برای دوره های بیش از 6 ماه برنامه دارد.