تورم دبی همچنان در مسیر منفی تر شدن/ نرخ تورم منفی 4.5 درصد شد

اتاق بارگانی ایران و امارات 27 اسفند 1399 865 بازدید

گزارشی که توسط مرکز آمار دبی صادر شد نشان داد که نرخ تورم در امارات دبی برای بیست و هفتمین ماه متوالی و در (4.5 ٪ ) در ماه فوریه در محدوده منفی باقی مانده است .

این رقم برای سومین ماه متوالی روند نزولی را نشان می دهد که نشان می دهد دستکاری دولتی برای ثبات قیمت ها نقش مهمی در ان دارد .

نرخ تورم برای اولین بار در حدود 4 سال گذشته در دسامبر 2018 وارد قلمرو منفی شد ه است اما در یک سال گذشته بیشترین رشد منفی متعلق به ماه فوریه است.

این رکورد در ماه فوریه به 101 امتیاز کاهش یافت ، در حالی که در مدت مشابه سال 2020 به 106 امتیاز رسیده بود.

جدول زیر جدول رشد تورم در امارت دبی از ابتدای سال 2020 است:

جدول زیر مهمترین تغییرات را در گروههای اصلی تشکیل دهنده شاخص قیمت مصرف کننده در فوریه 2021 نسبت به مدت مشابه در سال 2020 نشان می دهد: