مجوزهای چادر ماه رمضان را برای سال 2021 در امارات لغو شد

ماه رمضان 15 اسفند 1399 584 بازدید

اداره امور اسلامی  مطابق با دستورالعمل‌های اقدامات پیشگیرانه صادر شده توسط مقامات مربوطه در مورد ویروس کرونا صادر شده، کلیه  فعالیت‌های خیریه در دبی برای سسال 2021  لغو شد که شامل مجوزها برای چادرهای ماه رمضان و سفرهای افطاری بود که  هر ساله در ماه رمضان برپا می‌شد.

احمد درویش المهایری، مدیر اجرایی بخش کار خیریه، تأیید کرد که تصمیم برای متوقف کردن مجوزها برای چادرهای ماه رمضان، مجالس و میزهای صبحانه در یک سری از تلاش‌های مداوم و برنامه‌های منظم این بخش برای تأمین موثر شرایط فعلی است.

المهایری افزود که این اداره بهداشت و ایمنی را در اولویت‌های خود قرار می‌دهد و توضیح می‌دهد که همه تصمیمات لازم برای گذراندن ماه مبارک رمضان در سلامت و ایمنی برای همه گرفته خواهد شد.