گزارش FAO از پروژه‌های بلند پروازانه امنیت غذایی امارات / ماهی؛ستون استراتژی ملی غذایی

اتاق بازرگانی ایران و امارات 26 بهمن 1399 645 بازدید

بخش شیلات توسط امارات در اولویت بوده و ستون اصلی استراتژی ملی امنیت غذایی آن است

ابوظبی - گزارش اخیر سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) پروژه‌های بلند پروازانه‌ای را که امارات متحده عربی در زمینه پرورش ماهی راه اندازی کرده است، نشان می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که چنین پروژه‌هایی نشان دهنده پیشرفت در استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای حفظ  تولید ماهیگیری پایدار و تحکیم امنیت غذایی ملی می‌باشد.

در این گزارش تأکید شده است که بخش شیلات توسط امارات متحده عربی در اولویت قرار گرفته است و یکی از ستون‌های اصلی استراتژی ملی امنیت غذایی آن بوده که شامل ابتکاراتی با هدف ترویج شیوه های پایدار کشاورزی است.

در این گزارش همچنین نشان داده شده است که امارات متحده عربی در پذیرش فناوری‌های نوآورانه و پایدار پرورش ماهی، که فشار بر محیط زیست را کاهش می‌دهد در حالی که نیازهای رو به رشد مردم را برآورده می‌کند، به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است.

بر اساس این گزارش، چندین نهاد خصوصی 500 تا 1000 تن ماهی سالمون اقیانوس اطلس، هامور، باس ، شاه‌ماهی دم زرد و خاویار ارگانیک را در چندین مرکز در سراسر کشور تولید می‌کنند.

در این گزارش به همکاری بین FAO و امارات در پرورش ماهی اشاره شده و از یک مزرعه پرورش ماهی در وثبا واقع در 40 کیلومتری ابوظبی پایتخت یاد شده است که از آخرین فناوری‌ها برای نظارت بر دمای آب، کیفیت و سطح اکسیژن 24 ساعته  و از حسگرهایی استفاده می‌کند که تغییراتی را که ماهی‌ها را تهدید می‌کند، تشخیص می‌دهد.

گزارش فائو همچنین توضیح داد که در 40 سال گذشته در دسترس بودن آب شیرین در خاورمیانه و شمال آفریقا دو سوم کاهش یافته و انتظار می‌رود تا سال 2050، 50 درصد کاهش یابد. با این حال، دانشمندان روش‌های استفاده از نمک آب صحرا در پرورش ماهی را کشف کرده‌اند.

در این گزارش تأکید شده است که امارات متحده عربی قادر است با توسعه یک سیستم کشاورزی آبی، مواد غذایی و به اشتراک گذاشتن دانش و تخصص خود با نسل‌های جدید در بسیاری از کشورها، نیازهای جامعه خود را تأمین کند.