وزارت دارایی ابوظبی طرح تأمین مالی 6 میلیارد درهم را آغاز کرده است/ گام نخست؛ حمایت از طرح های بهداشتی

Abu Dhabi 30 دی 1399 603 بازدید

وزارت دارایی ابوظبی برای تأمین نقدینگی شرکت های کوچک و متوسط ​​در چندین بخش ، ابتکار تأمین مالی زنجیره تأمین 6 میلیارد درهم را آغاز کرد.

با توجه به گزارش رسمی دفتر رسانه ای ابوظبی که  "توییتر" اعلام شده است این طرح توسط برنامه تضمین اعتبار برای تحریک بنگاه های کوچک و متوسط ​​تحت حمایت  "غادان 21" برای افزایش نقدینگی این شرکت ها و پشتیبانی از فعالیت های آنها در طی همه گیر Covid-19و حتی بیشتر - بودجه تأمین می شود.

مرحله اول این حمایت ها  با همکاری شرکت ملی بیمه سلامت "دامن" و بانک اول ابوظبی اجرا می شود و به بخش بهداشت تمرکز دارد.

انتظار می رود این حمات ها بعداً گسترش یافته و بخش های بیشتری را در بر بگیرد.