507 هزار و 500 میلیارد تومان ارزش معاملات املاک دبی در 2020

Abu Dhabi 15 دی 1399 1059 بازدید

براساس داده های اداره سرزمین دبی ، ارزش کل فروش املاک و مستغلات در دبی از طریق 35.43 هزار معامله در سال 2020 به 72.49 میلیارد درهم رسیده است که با ارزش روز هر درهم 7000 تومان ارزش معاملات املاک و مستغلات دبی در حدود 507 هزار و 500 میلیارد تومان است.

واحدهای مسکونی با ثبت 25.93 هزار تعهد به واحدها طی سال 2020 ، 73.2 درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده اند.

سهم ساختمان ها پس از ثبت 7308 معامله فروش طی یک سال گذشته به 21 درصد از کل فروش املاک و مستغلات در دبی رسیده است ، در حالی که سهم زمین 6 درصد و در مجموع 2 هزار و 199 معامله فروش بوده است.

ارزش وام های رهنی املاک و مستغلات در دبی از طریق 12.98 هزار معامله به 87.39 میلیارد درهم رسید ، زیرا واحدهای مسکونی بیشترین سهم را از تعداد این نوع معاملات با مجموع 10،515 معاملات رهنی به دست آوردند ، و پس از آن ساختمان ها  با 6،099 معاملات رهنی پس از آن با مجموع 2460 معامله رهنی  به زمین منتقل شدند.