پرداخت الکترونیکی هزینه دانش آموزان خارجی فقط از درگاه وزارت آموزش امارات

08 دی 1399 2052 بازدید

وزارت آموزش و پرورش دستور داده است که والدین دانش آموزان مدارس خارج از کشور اماراتی باید از لینک الکترونیکی برای پرداخت شهریه مدرسه استفاده کنند.

به گزارش اتاق ایران و امارات این وزارتخانه  توضیح داد که پرداخت شهریه منحصراً از طریق پیوند الکترونیکی در وب سایت وزارت انجام می شود ، به استثنای والدین مسن فقط که می توانند برای پرداخت شهریه به مراکز خدمات مشتری مراجعه کنند.

وزارت از ادارات مدارس خواست كه والدين را به لزوم پايبندي به مكانيزم پرداخت هزينه ها و نوشتن اطلاعات دانش آموزان ، با آزادي انتخاب در پرداخت اقساط در دو مرحله يا در يك قسمت، هدايت كنند.

در پایان سال تحصیلی گذشته ، وزارت آموزش و پرورش شهریه دانشجویان غیرشهروندی را به سه شورای آموزشی محدود کرد. وزارت از ادارات مدارس خواست علاوه بر هزینه های جمع شده از سالهای گذشته، بقیه هزینه های سال تحصیلی دانش آموزانی را که هزینه ثبت نام را تکمیل نکرده اند؛تعیین تکلیف کنند.

این وزارتخانه همچنین در "مکانیزم پرداخت هزینه های شهریه برای کودکان خارج از کشور که در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار هستند" توضیح داد ، اگر معلمی با یک گروه (A) قرارداد دارای بیش از دو فرزند خود در مدارس دولتی باشد، دو نفر از آنها از پرداخت هزینه معاف هستند و او باید هزینه های تعیین شده 6000 را پرداخت کند برای هر پسر یک درهم ، مشروط بر اینکه رسید پرداخت به گواهی نامه ضمیمه شود. در صورتی که یکی از فرزندان معافش از مدرسه خارج شود یا دبیرستان را به پایان برساند ، معافیت یکی دیگر از کودکان جایگزین می شود.

سرپرست همچنین باید در اسناد وزارتخانه اسامی تمام فرزندان خود را که در مدارس دولتی یا خصوصی تحصیل می کنند، همراه با مشخص کردن نام فرزندان خود که اگر در مدارس دولتی هستند از پرداخت معاف است و فرزندان خود را نیز در مدارس خصوصی ثبت نامکند. مشروط بر اینکه سرپرست این گروه در صورت عدم معافیت دو فرزند وی در مدارس دولتی ، برای هر یک از فرزندان خود حداکثر ده هزار درهم هزینه کند.

در مورد والدین کارمندان وزارت آموزش و پرورش که دارندگان قراردادهای دسته (B) هستند ، کارمند مستحق دریافت معافیت از پرداخت دو فرزند خود که در مدارس دولتی تحصیل می کنند ، با پرداخت هزینه مقرر 6000 درهم برای هر پسر اضافی است. همچنین در صورت عدم معافیت دو نفر از فرزندان وی در مدارس دولتی ، به دارندگان قراردادهای دسته (ب) مبلغ 6000 درهم به عنوان شهریه برای فرزندانشان که در مدارس خصوصی تحصیل می کنند ، تعلق می گیرد.