سینما ها در ابوظبی از امروز شروع به فعالیت کردند

اخبار ایران و جهان 27 مرداد 1399 247 بازدید

دفتر رسانه ای ابوظبی امروز اعلام کرد سینما ها با اقدامات پیشگیرانه دقیق بازگشایی شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ با توجه به قوانین ایمنی جدید، سالنهای سینما نباید بیش از ۳۰ درصد از ظرفیت خود استفاده کنند.همچنین فاصله فیزیکی بین بازدیدکنندگان در داخل و خارج سالن های سینما باید رعایت شود، پوشیدن ماسک و انجام تست های کووید - ۱۹ برای کلیه کارمندان قبل از شروع فعالیت الزامی است.