سینما ها در ابوظبی از امروز شروع به فعالیت کردند

27 مرداد 1399 382 بازدید

دفتر رسانه ای ابوظبی امروز اعلام کرد سینما ها با اقدامات پیشگیرانه دقیق بازگشایی شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ با توجه به قوانین ایمنی جدید، سالنهای سینما نباید بیش از ۳۰ درصد از ظرفیت خود استفاده کنند.همچنین فاصله فیزیکی بین بازدیدکنندگان در داخل و خارج سالن های سینما باید رعایت شود، پوشیدن ماسک و انجام تست های کووید - ۱۹ برای کلیه کارمندان قبل از شروع فعالیت الزامی است.