سود بانک اسلامی ابوظبی 38 درصد کاهش یافت

اتاق بارگانی ایران و امارات 27 بهمن 1399 693 بازدید

سود بانک اسلامی ابوظبی 38 درصد کاهش یافت

سود  " بانک اسلامی ابوظبی" ، تا پایان سال 2020 به 1.6028 میلیارد درهم رسید که نشان از کاهش 38 درصدی  در مقایسه با سود 2.6001 میلیارد درهمی در مدت مشابه در سال 2019  دارد.

دلیل کاهش سود طی دوره سال گذشته نسبت به سال 2019 کاهش درآمد عملیاتی با 9٪ برای رسیدن به 5.36 میلیارد درهم در مقایسه با 5.92 میلیارد درهم در سال 2019 بوده است. همچنین افزایش 100 درصدی تخصیص اعتبارات و خسارات سرمایه گذاری دلیل دیگر این افت قابل توجه سود است.

بر اساس این گزارش  به رغم آن که فعالیت های مالی 3 درصد رشد داشته و در سر فصل بودجه های مهم این شرکت  افزایش یک درصدی داراییها را نشان می دهد با این حال یک دهم درصد سپرده های این بانک کاهش داشته است.