سال تحصیلی جديد در ماه سپتامبرآغاز می‌شود

28 اردیبهشت 1399 392 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، اداره دانش و توسعه انسانی دبی تأکید کرد: مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در حال حاضر مجاز به تبادل هیچ نوع ملزومات کاغذی با دانش آموزان خود، به استثنای کتب درسی برای ترم فعلی، با در نظر گرفتن دستورالعمل های پیشگیرانه ای که در این زمینه اعلام شده نيستند.

همچنين خاطرنشان کرد: قرار بر اين است، سال تحصیلی جديد در ماه سپتامبرآغاز شود و البته هنوز نحوه آموزشی لازم برای این سال مشخص نشده است.