کاهش 9 درصدی دارایی های خارجی امارات در سال 2020+ جدول

اخبار ایران و جهان 30 دی 1399 395 بازدید

دارایی های خارجی بانک مرکزی امارات متحده عربی تا پایان نوامبر 2020 به 356 میلیارد درهم 9 درصد کاهش یافت

داده های بانک مرکزی امارات متحده عربی نشان داد که دارایی های خارجی این بانک در پایان نوامبر سال 2020 ، به 356.5 میلیارد درهم رسیده که نشان از کاهش حدود 9 درصدی دارد که نسبت به مدت مشابه در سال 2019 وضعیت کاهشی را نشان می هد. در حالی که 1.5 میلیارد درهم نسبت به اکتبر گذشته کاهش یافته است،  همانطور که در زیر نشان داده شده است روند سرمایه گذاری در خارج از کشور تا ماه آوریل ادامه داشته و از ماه می تقریبا از ماه اردیبهشت  امسال  سرمایه گذاری ها نه تنها  اضافه نشده که روند منفی به خود گرفته و از آن تاریخ  به نوعی  شاهد برداشت از ذخایر خارجی  بانک هستیم . هر چند که  سرمایه گذاری در بخش های خارجی به غیر از دلار  نیز انجام شده اما برداشت ها مشهود تر بوده است .

دارایی های خارجی بانک مرکزی امارات (میلیارد درهم) *

در جزئیات دارایی های خارجی ، ارزش سپرده های خارجی 13 درصد کاهش یافت ، در حالی که سایر دارایی های خارجی در ماه نوامبر 2020 ، در مقایسه با ماه مشابه2019 ،63 درصد افزایش یافت و دارایی های خارجی نگهداری شده تا سررسید (طبق طبقه بندی بانک) 56درصد کاهش یافت.

چنانکه در جدول نیز مشاهده می کنید  بیشترین  کاهش دارایی ها در بخش  اوراق  بهادار خارجی است که  با کاهش 56 درصد مواجه شده است و در کنار کاهش 13 درصدی مانده سپرده های در بانک های خارجی  کل دارایی های ارزی امارات در خارج از کشور را 9 درصد کمتر کرده است .