اسامی نامزدهای هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات

25 بهمن 1401 1561 بازدید

نظر به تشکیل جلسه کمیته ماده 27 اساسنامه در اتاق بازرگانی ایران در روز یکشنبه مورخ 1401/11/24 با  موضوع بررسی شرایط متقاضیان نامزدی هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات ( مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1401/12/01 )، از تعداد 18 نامزد هیئت مدیره، شرایط 15 نفر از نامزدها مورد تایید قرار گرفته است که فهرست اسامی آنان به شرح ذیل می باشد:

1- حامد آقامحمدی نظری

2- حامد استیری

3- رضا ایلاتی

4- شبنم بهرامی شبستری

5- حمید به نگار

6- مهران بیرامی

7- افسانه رحمانی کمرودی

8- عرفان شاکری نسب

9-مهراد عباد

10-  فرشید فرزانگان

11- حمیدرضا قربانی سنی

12-  کسری محقق زاده چهارسوقی

13-  سعید مقیسهء

14- علیرضا ملک پوری

15-  ثمین سادات میرترابی

16- مهدی نجار دیسقانی