سرمایه گذاری 55 هزار میلیارد تومانی ابوظبی در 8 حوزه صنایع غذایی

18 آذر 1399 596 بازدید

اقتصاد ابوظبی 8 حوزه سرمایه گذاری جدید را برای صنایع غذایی شناسایی کرده است ودر همین باره 127 پروانه به ارزش 7.8 میلیارد درهم صادر شده که در مراحل مختلف تکمیل پروژه هستند . امروز هر درهم 7080 تومان و به این ترتیب حجم سرمایه گذاری در حوزه غذایی از سوی ابوظبی حدود 55 هزار میلیارد تومان است .

 گفتنی است سهم کل بودجه عمرانی در کشور برای سال امسال حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده است.

دپارتمان توسعه اقتصادی ابوظبی در میان 18 کالای اساسی غذایی که توسط استراتژی ملی امنیت غذایی 2051 مورد هدف قرار گرفته است ، 8 منطقه سرمایه گذاری جدید برای صنایع غذایی را در پروژه صنایع اساسی اجرا شده توسط دفتر توسعه صنایع خود شناسایی کرده است.

دفتر توسعه صنایع اعلام کرد که فعالیتهای جدید صنایع غذایی شامل نگهداری مواد غذایی با استفاده از فن آوری هوا کشیدن ، فرآوری خرما (تولید پروتئین) ، (تولید مخمر نان) ، (صنعت غذای کودک) ، پروژه های خشک کردن میوه ها ، سبزیجات و گوشت و ساخت فرمون (سم مقابله با شپشک درختان نخل) ، تولید و فرآوری بذرها ، و تولید خوراک دام از ضایعات مواد غذایی.

محمد علی الشرفه ، رئیس اداره ، گفت که تعداد پروانه های صادر شده به کارخانه های فعال در زمینه تولید مواد غذایی در امارت ابوظبی به 127 پروانه با ارزش سرمایه گذاری 7.8 میلیارد درهم بالغ می شود که از این تعداد 38 پروانه برای پیشگامان صنعت با ارزش سرمایه گذاری 1.04 میلیارد درهم ، 26 پروانه در دست ساخت با ارزش سرمایه گذاری 1.18 میلیارد درهم  و 63 پروانه تولید با ارزش سرمایه گذاری 5.5 میلیارد درهم است.

وی اظهار داشت که حدود 25 پروانه تولید مواد غذایی  تولید 12 کالای اساسی را تضمین می کند که  در استراتژی ملی امنیت غذایی 2051 به آن اشاره شده است.