چرا تقاضای سبزی در امارات کم می شود؟ / احیای 100 مرزعه کشت سبزیجات غیر فعال در فصل زمستان

اخبار ایران و جهان 16 آذر 1399 641 بازدید

تعدادی از کشاورزان و کارشناسان بازاریابی تأیید کردند که با شروع فصل زمستان و آغاز در دسترس بودن مقادیر زیادی سبزیجات از انواع مختلف با قیمت های رقابتی ، واردات 80٪ کاهش یافت و پیش بینی می شود در پیک تولید که در ماه آینده خواهد بود واردات  موقتا قطع خواهد شد.

به گزارش اتاق ایران و امارات به نقل از خلیج آنها توضیح دادند: با توجه به حمایت دولت و نهادی از كشاورزان، به ویژه تعداد زیادی از جوانان احیای مزارع غیر فعال را آغاز كرده اند  و آنها را به یك منبع تولید با فن آوری های مدرن تبدیل می كنند. انها ادعا کرده اند که این امر باعث می شود تولید داخلی حتی در گرمترین ماه های سال نیز ادامه یابد. تعداد زیادی از کشاورزان با توجه به تقاضای زیاد برای انواع محصولات ملی، به افزایش سطح زیر کشت روی آورده اند.

محصولات تازه قفسه های خروجی را با قیمت های رقابتی پر می کنند

ابراهیم البحر، متخصص بازار خرده فروشی، تأیید کرد که قفسه های مراکز فروش و جوامع تعاونی با انواع مختلف محصولات محلی شروع به تجمع می کنند. واردات شاهد کاهش چشمگیری بوده است، به ویژه از آنجا که قیمت  تمام شده نیز در حال کاهش است و انگیزه ای برای ادامه تولید نه فقط در تمام فصل زمستان به کشاورزان ایجاد می کند بلکه حتی  با روی آوردن به روشهای جدید ،تولید داخلی  را در طول سال و به ویژه در فصل تابستان ممکن می کند. تولید محصولات کشاورزی به دلیل دمای بالا معمولا در فصل تابستان کاهش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سختگیری مقامات نظارتی در زمینه کشاورزی محلی و ورود سریع محصول از مزرعه به قفسه های فروشگاه ها، مصرف کننده دیگر به کالای وارداتی اعتماد نمی کند به خصوص که به دلیل وجود کنترل دقیق ، به ویژه با توجه به استفاده از سموم دفع آفات بر روی محصولات بر روی محصولات داخلی نظارت بیشتری می شود.

وی اظهار داشت: بحران کرونا ، که جهان هنوز از آن رنج می برد ، در سطح امارات نقش مثبتی داشت. این امر به گرایش بسیاری از جوانان برای استفاده از کشاورزی با استفاده از فن آوری ها و روش های جدید و تنوع انواع بدون تمرکز بر روی اصلی ترین ها کمک کرد ، همانطور که در کشاورزی سنتی وجود دارد و باعث می شود آنها در طول سال با قیمت های رقابتی در بازار حضور داشته باشند.

وی به اهمیت افزایش گلخانه های مورد استفاده در کشاورزی مدرن اشاره کرد و افزود:  گلخانه های می توانند نقش برجسته ای در ادامه تولید به طور خاص در تابستان داشته باشند که  بازار محلی  به سبزیجات خارجی  وابسته تر می کند.

افزایش فضاها

مهندس سمیر کاشف ، مدیر گروه مزارع خیریه ارگانیک ، نیزگفت که با شروع ورود محصولات محلی به بازار ؛ تقاضا برای واردات از خارج 80٪ کاهش یافت ، که این امر به افزایش مناطق تعیین شده برای نمایش محصولات ملی کمک کرد ، به ویژه با افزایش قرارداد بین فروشندگان و تعاونی ها از یک سو و کشاورزان از سوی دیگر.

وی افزود: فروشندگان معمولاً انواع محلی را ترجیح می دهند. مصرف کنندگان آن را خریداری می کنند نه به این دلیل که تازه تر از واردات آن است. اما از آنجا که از مزرعه تا قفسه ها به سرعت می رسد و فقط ساعتها طول می کشد و همین امر باعث می شود خواص مفید غذایی خود را بدون نیاز به پوشاندن آن با مواد نگهدارنده ،حفظ کند.

وی توضیح داد: حمایتی که دولت در موسسات مختلف و نهادهای تخصصی خود از کشاورزان ارائه می کند.با گسترش سیاست های اخیر دولت در کمک به تأسیس مجدد مزارع غیر فعال  ، به 350 مزرعه قبلی حداقل  100 مزرعه اضافه شده  است. در واقع ، با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات محلی در سال جاری بیش از سالهای گذشته ، تعداد زیادی از جوانان به کشاورزی و احیای مزارع والدین روی آورده اند.

وی ادامه داد: بیماری همه گیر کرونا نقش مهمی در افزایش مناطق زیر کشت و هدایت جوانان به حرفه کشاورزی داشته است. به دلیل اعتماد زیاد مصرف کننده به محصول محلی ، به چندین دلیل مربوط به کیفیت و سرعت دسترسی از مزرعه به شرکت تعاونی در زمان رکورد.

تقاضای بالا

عیسی خوروری ، مدیر گروه واردات مراك نیزتوضیح داد كه با شروع فصل زمستان برای تولیدات محلی ، تقاضا برای انواع مختلف سبزیجات داخلی بیش از 60 درصد افزایش یافت. از آنجا که انتظار می رود تولید در ماه آینده به اوج خود برسد، نیاز 100 درصدی بازار را پوشش می دهد، این امر تمایل مراکز فروش را برای عقد قرارداد با مزارع ملی افزایش می دهد .

وی خاطرنشان کرد که ادارات و وزارتخانه های مربوطه از برنامه های توسعه بخش زراعت و افزایش انواع آن در طول سال با استفاده از فناوری خبر داده اند. این انگیزه ای را برای کشاورزان، به ویژه جوانان، برای انجام این حرفه و همچنین همگام سازی با پیشرفت علمی در روش های مدرن کشاورزی، از جمله کشت در محیط گلخانه ای  از طریق استفاده از نور ویژه ایجاد می کند، که به منطقی سازی هزینه ها و ادامه تولید حتی در گرمترین ماههای سال کمک می کند.