افت‌و‌خیز تجارت ایران با ۲۰ کشور

14 آذر 1399 378 بازدید

تجارت با ۲۰ کشور همسایه و مجاور ایران در ۸ ماه منتهی به آبان سال‌جاری زیر ذره‌بین بخش خصوصی قرار گرفت. آمارهای بررسی شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران بدون احتساب تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی بوده و نشان می‌دهد در این بازه زمانی نسبت به بازه مشابه سال گذشته صادرات به ۱۴ کشور منفی و به پنج کشور روند صعودی را طی کرده است. واردات هم در این مدت از چهار کشور رشد داشته و از ۱۳ کشور دیگر شاهد افت ورود کالا به ایران بوده‌ایم. عربستان نیز مانند ادوار قبل، تجارتی با ایران نداشته است. آماری از واردات از عراق و یمن هم در دست نیست. بیشترین رشد واردات در بین ۲۰ کشور مربوط به عمان و بیشترین رشد صادرات مربوط به تا‌جیکستان بوده است.

افت‌و‌خیز تجارت ایران با 20 کشور

کشورهای مورد بررسی در این گزارش به ترتیب ارزش صادرات عبارتند از: عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، عمان، ارمنستان، قطر، ازبکستان، سوریه، ترکمنستان، گرجستان، اردن، تا‌جیکستان، لبنان، بحرین، یمن و عربستان.

عراق

بیشترین صادرات ایران در ۸ ماهه سال‌جاری در بین ۲۰ کشور همسایه و مجاور، به عراق صورت گرفته است. البته آماری از واردات از این کشور به ایران وجود ندارد. صادرات به عراق در ۸ ماه منتهی به آبان امسال ارزشی معادل ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد افت را تجربه کرده است.

امارات

این کشور دومین مقصد کالاهای ایرانی است که ارزش صادرات به آن با افت ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲ میلیارد و ۷۲۵ میلیون دلار رسیده است. واردات از امارات رشد ۲ درصدی داشته و ۵ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار ثبت شده است.

ترکیه

سومین مقصد صادراتی ایران در بین کشورهای مورد بررسی، ترکیه است. صدور کالا به این کشور ارزشی معادل یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۴۲ درصدی را ثبت کرده است. ارزش واردات از ترکیه نیز ۲ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار است که کاهش ۲۳ درصدی داشته است.

افغانستان

این کشور همسایه چهارمین مقصد صادراتی ایران محسوب می‌شود که توانسته در ۸ ماهه امسال خریدار یک میلیارد و ۵۱۸ میلیون دلار کالای ایرانی باشد. صادرات کالا به افغانستان با رشد یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده است. واردات از این کشور اما ارزش چندانی نداشته و با ۷۱ درصد کاهش به ۶/ ۱ میلیون دلار رسیده است.

پاکستان

صادرات ۵۹۰ میلیون دلاری به پاکستان، این کشور را در جایگاه پنجم مقاصد صادراتی ایران قرار داده است. البته صدور کالا به این کشور در ۸ ماهه امسال نسبت به ۸ ماهه سال گذشته با افت ۲۰ درصدی مواجه شده است. واردات از پاکستان نیز در این بازه زمانی با افت ۵۷ درصدی روبه‌رو بوده و به ۱۱۸ میلیون دلار رسیده است.

جمهوری آذربایجان

ارزش صادرات به این کشور معادل ۳۵۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴ درصدی را تجربه کرده است. جمهوری آذربایجان ششمین مقصد کالاهای ایرانی در ۸ ماهه امسال محسوب می‌شود. واردات از این کشور نیز با رشد ۳۸ درصدی به ۷/ ۱۵ میلیون دلار رسیده است.

روسیه

هفتمین مقصد صادراتی ایران، روسیه است که توانسته در ۸ ماه منتهی به آبان امسال ۲۸۵ میلیون دلار کالا از ایران خریداری کند. صادرات به این کشور در بازه زمانی ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۹ درصدی داشته است. واردات از روسیه نیز ارزشی معادل ۷۲۷ میلیون دلار داشته که با کاهش ۸ درصدی مواجه شده است.

عمان

صادرات ۲۵۵ میلیون دلاری، این کشور را در جایگاه هشتم مقاصد صادراتی ایران در بین ۲۰ کشور نام برده قرار داده است. صادرات به کشور در ۸ ماهه امسال افت ۲۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. همچنین واردات از عمان ارزشی معادل ۲۶۹ میلیون دلار دارد که بیشترین رشد واردات را در بین این کشورها به خود اختصاص داده است. ورود کالا از عمان در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴۷ درصدی داشته است.

ارمنستان

صادرات از ارمنستان ارزشی معادل ۲۳۳ میلیون دلار را در ۸ ماهه امسال داشته که حکایت از افت ۲۷ درصدی نسبت به بازه مشابه سال گذشته دارد. این کشور در جایگاه نهم مقاصد صادراتی ایران در بین ۲۰ کشور همسایه و مجاور قرار گرفته است. واردات از ارمنستان هم ۱/ ۱۱ میلیون دلار بوده که با کاهش ۶۴ درصدی مواجه شده است.

قطر

صادرات ۹۸ میلیون دلاری به قطر، این کشور را در پله دهم مقصد صادراتی ایران در بین۲۰ کشور قرار داده است. البته صدور کالا به قطر از نظر ارزشی افت ۴۰ درصدی را نسبت به بازه مشابه سال گذشته رقم زده است. واردات از این کشور در ۸ ماهه امسال ارزشی معادل ۸/ ۴ میلیون دلار دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۴۷ درصدی داشته است.

ازبکستان

این کشور در ۸ ماهه امسال توانسته ۸۴ میلیون دلار کالا از ایران خریداری کند و رتبه خود را در بین ۲۰ کشور مقصد صادراتی به یازدهم برساند. صدور کالا به ازبکستان در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۴۶درصدی داشته است. واردات از ازبکستان نیز ۵۶ میلیون دلار بوده که کاهش ۳۹ درصدی را تجربه کرده است.

سوریه

دوازدهمین مقصد صادراتی ایران سوریه است. ارزش کالاهای صادرشده به این کشور در ۸ ماهه امسال، ۸۰ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت ۱۹درصدی روبه‌رو بوده است. واردات از سوریه هم ارزشی معادل  ۲/ ۱۱ میلیون دلار دارد که رشد ۶۹درصدی را نسبت به ۸ ماهه سال گذشته تجربه کرده است.

ترکمنستان

این کشور در ۸ ماهه امسال با خرید ۷۷ میلیون دلار کالای ایرانی در رده سیزدهم مقاصد صادراتی ایران در بین ۲۰ کشور مذکور قرار گرفته است. صادرات به ترکمنستان افت ۶۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. واردات از این کشور هم ۱/ ۷ میلیون دلار ارزش دارد که نسبت به بازه مشابه سال قبل کاهش ۵۱ درصدی را ثبت کرده است.

گرجستان

صادرات به گرجستان ارزشی معادل ۲۳ میلیون دلار داشته که این کشور را در جایگاه چهاردهم در بین کشورهای مورد بررسی قرار داده است. صدور کالا به گرجستان در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت ۸۰ درصدی را تجربه کرده است. واردات از این کشور هم ۶/ ۵۰ میلیون دلار ارزش دارد که با کاهش ۳۴ درصدی مواجه بوده است.

اردن

این کشور با خرید ۸/ ۱۲ میلیون دلار کالای ایرانی جایگاه پانزدهم را در بین ۲۰ کشور مقصد صادرات ایران در اختیار دارد. صادرات به اردن نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۲ درصدی داشته و واردات از این کشور هم با ارزش ۹/ ۲ میلیون دلار در ۸ ماهه امسال افت ۶۶ درصدی را نسبت به ۸ ماهه سال قبل تجربه کرده است.

تا‌جیکستان

این کشور در ۸ ماهه امسال خریدار ۱۲ میلیون دلار کالای ایرانی بوده و در پله شانزدهم مقاصد صادراتی در بین کشورهای مذکور ایستاده است. ارزش صادرات از تا‌جیکستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی داشته است. اما واردات از این کشور ۷/ ۴ میلیون دلار ارزش دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۶۴ درصدی روبه‌رو بوده است.

لبنان

لبنان هفدهمین مقصد کالاهای ایرانی در بین ۲۰ کشور همسایه و مجاور ایران است. صادرات به این کشور با افت ۶۷ درصدی به ۶ میلیون دلار رسیده است. واردات از لبنان نیز با کاهش ۳۳ درصدی نسبت به ۸ ماهه سال گذشته روبه‌رو بوده و ارزشی معادل ۸/ ۸ میلیون دلار را در ۸ ماهه امسال به ثبت رسانده است.

بحرین

هجدهمین مقصد صادراتی ایران در بین ۲۰ کشور، بحرین است که تنها ۵ میلیون دلار کالا از ایران خریداری کرده است. صادرات به بحرین در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افت داشته است. واردات از این کشور نیز ۱/ ۰ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۹۴ درصدی را تجربه کرده است.

یمن

یمنی‌ها در ۸ ماهه امسال تنها ۷/ ۰ میلیون دلار از ایران کالا وارد کرده‌اند. این کشور در رده نوزدهم مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته است و صادرات به این کشور کاهش ۴۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. در آمارهای منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران هیچ آماری از واردات از این کشور ثبت نشده است

عربستان

براساس این گزارش، تجارت بین ایران و عربستان طی دو سال اخیر بسیار اندک و نزدیک به صفر بوده است. از این رو هیچ آماری در گزارش پیش رو از تجارت بین دو کشور عنوان نشده است. /منبع دنیای اقتصاد