قیمت بنزین از فردا در دبی چند تومان می شود؟/ اختلاف قیمت بنزین سوپر و معمولی در دبی 552 تومان

10 آذر 1399 19399 بازدید

اماراتی ها باید از فردا بابت هر لیتر بنزین معمولی ( با کیفت تر از بنزین ما است چون بنزین معمولی  در ایران حدود 87 اکتان است)  11 هزار و 868 تومان و بابت یک لیتر بنزین سوپر 12420 تومان  وبرای هر لیتر بنزین فوق سوپر 13 هزار و 179 تومان  پرداخت کنند.  این محاسبات با قیمت امروز هر درهم 6900 تومان است.

به گزارش اتاق ایران و امارات کمیته قیمت گذاری سوخت امارات متحده عربی در ماه دسامبر برای نهمین ماه متوالی قیمت انواع بنزین و گازوئیل را تعیین کرد.

قیمت ها ازفردا  سه شنبه 1 دسامبر 2020 اعمال می شود.

ثبات ثبت شده توسط قیمت سوخت پس از ثبت ثبات مشابه در ماه نوامبر با همان محدودیت های قیمت در ماه های آگوست ، ژوئیه ، ژوئن ، مه و آوریل ، برای نهمین ماه متوالی در سطح پایین قرار می گیرد.

استانداردهای قیمت سوخت که توسط وزارت انرژی و صنعت به تصویب رسیده است ، پس از افزودن هزینه های عملیاتی شرکت های توزیع ، با توجه به متوسط یا بین المللی قیمت های نفت ، ماهانه تعیین می شود.

قابل ذکر است که قیمت ها در آوریل گذشته حدود یک چهارم درهم در هر لیتر کاهش یافت و بیشترین افت ماهانه را از زمان آزادسازی قیمت در آگوست 2015 به ثبت رساند ، در حالی که قیمت گذاری 9 ماه گذشته جزو  پایین ترین  قیمت ها در چهار سال گذشته بوده است.

شرکت های توزیع سوخت قیمت های ماه آینده را اعلام کردند ، زیرا قیمت گذاری ماه نوامبر شامل 5٪ مالیات بر ارزش افزوده برای هر لیتر بنزین فوق سوپر با اکتان "98" حدود 1.91 درهم و یک لیتر بنزین سوپر با اکتان "95" حدود 1.80 درهم و یک لیتر بنزین با اکتان e-plus "91" یعنی معمولی  حدود 1.72 درهم خواهد بود  همچنین  قیمت یک لیتر گازوئیل 2.06 درهم قیمت گذاری شد.

بنزنی و گازوئیل  چند تومان است ؟

به این ترتیب بنزین اماراتی ها باید از فردا بابت هر لیتر بنزین معمولی ( با کیفیت تر از بنزین ما است چون بنزین معمولی  در ایران حدود 87 اکتان است)  11 هزار و 868 تومان و بابت یک لیتر بنزین سوپر 12420 تومان  وبابت هر لیتر بنزین فوق سوپر 13 هزار و 179 تومان  پرداخت کنند.  این محاسبات با قیمت امروز هر درهم 6900 تومان  است.

نکته جالب  توجه در قیمت گذاری های  گرانی بیشتر گازوئیل  است که  هر لیتر آن 14 هزار و 213 تومان  قیمت گذاری شده و حتی قیمت آن از قیمت فوق سوپر بنزین نیز گرانتر است .  نکته جالب دیگر این است که به رغم گرانی  قیمت بنزین  در قیاس با قیمت های داخلی کشور ما  اختلاف قیمت بنزین معمولی و سوپر آنها نیز در حدود اختلاف قیمت داخلی ما 552 تومان است.

در ایران  اختلاف قیمت بنزین معمولی با سوپر در محاسبه نرخ آزاد 500 تومان است .