بودجه امارات متحده عربی 2021 تصویب شد/ بودجه 464 هزار میلیارد تومانی امارات برای 2021+ جدول

14 آبان 1399 2942 بازدید

هیأت وزیران امارات متحده عربی ، در جلسه دو روز پیش خود به ریاست شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، بودجه عمومی امارات متحده عربی  را برای سال 2021 تصویب کرد که هزینه های تخمینی آن 58.11 میلیارد درهم بود.که با احتساب هر درهم حدود 8000 تومان  بودجه امارات با جمعیت بیش از 10 میلیون نفری  بیش از 464 هزار میلیارد تومان است.  این بودجه با رشد منفی 5.4 درصد  بسته شده است.
بودجه امارات متحده  عربی از سال 2017 به بعد همواره صعودی بوده.

در گزارشی که در سایت ارقام آمده است ،درآمد تخمینی و کسری یا مازاد اعلام نشده است.

بنا براین گزارش،بودجه فدرال مربوط به درآمدها و هزینه ها در سطح فدرال است و هر هفت بخش امارات یک بودجه محلی دارند که مربوط به درآمد و هزینه های داخلی آن است.

تغییرات بودجه امارات که نشان از انقباضی بودن آن دارد

شیخ محمد بن راشد در توییت های خود گفت که پروژه های حیاتی ملی ما در سال 2021 ادامه خواهد یافت ... و اولویت های توسعه  همچنان بر سسر جای خود باقی خواهند ماند.

وی افزود: اقتصاد امارات متحده عربی  به سرعت  در سال 2021 در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت، انشاالله دولت با بودجه سال 2020 به طورموثربرخورد کرده است ... و همه ابزارها را برای ادامه کارایی مالی و عملیاتی خود در سال 2021 در به کار خواهد گرفت تا  سال بهتر و کارآمدتری باشد.

طبق بیانیه صادر شده توسط وزارت دارایی ، بودجه عمومی فدراسیون برای سال مالی 2021 بین بخشهای مختلف به شرح زیر توزیع می شود:

اول: توسعه اجتماعی و مزایای اجتماعی

برآورد برنامه های اختصاص یافته به توسعه اجتماعی و مزایای اجتماعی: 26.04 میلیارد درهم ، 42.6 درصد از کل بودجه عمومی است.

اعتبارات برنامه های آموزش عمومی ، عالی و دانشگاهی بالغ بر 9.6 میلیارد درهم یا 15.7٪ کل بودجه است.

برآورد هزینه های برنامه های آموزش عمومی بالغ بر 6.2 میلیارد درهم ، 10.2٪ از کل بودجه عمومی است.

تخمین تحصیلات عالی و دانشگاهی بالغ بر (3.4) میلیارد درهم یا (5.5٪) از کل بودجه است.

اعتبارات مربوط به مراقبت های بهداشتی و حمایت از جامعه بالغ بر 4.97 میلیارد درهم ، 8.1٪ از کل بودجه عمومی بوده و کلیه اعتبارات لازم برای مقابله با بیماری همه گیر کرونا اختصاص یافته است.

اعتبارات برنامه های تضمین حقوق اجتماعی بالغ بر 3.4 میلیارد درهم یا 5.6٪ کل بودجه بوده است.

اعتبارات برنامه های مزایای اجتماعی - حقوق بازنشستگی بالغ بر 4.6 میلیارد درهم یا 7.6٪ از کل بودجه عمومی بازنشستگان غیرنظامی و نظامی است.

دوم: بخش امور دولت

بخش امور دولت عمومی برای مدیریت امور دولت 21.3 میلیارد درهم یا 34.8٪ کل بودجه را تخصیص داده است.

مبلغ 4.5 میلیارد درهم به زیرساخت ها و اقتصاد اختصاص یافته است که 7.4٪ از کل بودجه را تشکیل می دهد.

مبلغی معادل 19.3 میلیارد درهم برای توسعه اجتماعی اختصاص یافته است که 31.6٪ از کل بودجه را تشکیل می دهد.

مبلغی معادل 4.6 میلیارد درهم به مزایای اجتماعی اختصاص یافت که 7.6٪ از کل بودجه را تشکیل می دهد.

و مبلغ 7.7 میلیارد درهم دیگر هزینه های فدرال ، یا 12.7٪ از کل بودجه.

مبلغی بالغ بر 3.1 میلیارد درهم نیز به میزان 5٪ از کل بودجه برای سرمایه گذاری های مالی اختصاص یافته است. سهم دولت فدرال توسط سازمان سرمایه گذاری امارات ، بانک توسعه امارات و شرکت راه آهن اتحاد ارائه می شود.

بعلاوه ، مبلغ 529 میلیون درهم برای سایر کمکهای مالی اختصاص یافته است.

سوم: پروژه های فدرال

مبلغ 3.93 میلیارد درهم برای پروژه های فدرال در نظر گرفته شده است که به شرح زیر توزیع می شود :

- بودجه عمومی فدراسیون برای سال 2021 شامل بودجه مالی برای تأمین سهم دولت فدرال برای تأسیس شبکه ریلی در کشور با مبلغ 1.4 میلیارد درهم بود.

- مبلغ 126 میلیون درهم بودجه برای پروژه ها و آژانس فضایی امارات اختصاص داده شده است.

- برای پروژه های توسعه زیرساخت  963 میلیون درهم  اعتباردر نظر گرفته شده است.