فراخوان اعضا شرکت های دانش بنیان برای ایجاد کمیته صادراتی در اتاق ایران و امارات

09 آذر 1399 1617 بازدید

دکتر حسین وطن‌پور ریاست دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت ، دکتر فلاحیان کارشناس روابط بین الملل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، و مهندس نازنین فلاحتی رییس کمیسیون تجهیزات پزشکی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در نشستی مجازی بر الزامات  صادرات محور شدن کالاهای دانش بنیان در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی تاکید کردند.

این  جلسه در واقع با هدف  فراخوان اعضا شرکت های دانش بنیان تحت تابعه وزارت بهداشت و انجمن  شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت  برای تشکیل کمیته صادرات تجهیزات پزشکی در اتاق مشترک ایران و امارات  بود.

•           تکامل زیست بوم فناوری با صادرات

حسین وطن‌پور ریاست دفتر توسعه فناوری سلامت  وزارت بهداشت در این جلسه بر اهمیت  صادرات محور کردن محصولات دانش بنیان تاکید کرد و گفت: در زیست بوم فناوری آخرین قسمت تکامل، صادرات است و اگر شرکت های دانش بنیان موفق به صادرات شوند به معنی این است که تمام مراحل  قبلی را به درستی تعریف وعملیاتی کرده اند.

وی با بیان این که دولت متولی صادرات نیست و در مسیر صادرات نیز چالش های بسیار زیادی قرار دارد، گفت: ما سعی کردیم که  با همکاری دانشگاه آزاد و دفتر همکاری های بین الملل و سفارتخانه ها پلتفرمی را ایجاد کنیم ولی تاکنون نتیجه ای عملی و قابل دفاع بدست نیامده است.

وی گفت: به همین دلیل امیدواریم که درهمکاری و تعامل با بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات، بتوانیم موفق ترعمل کنیم.

وطن پور با اشاره به این که بخش خصوصی  حامی صادرات است، گفت: ما از تعامل و ارتباط شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات حمایت می کنیم.

وی با بیان این که باید بتوانیم در بازارهای بین المللی توان علمی خود را اثبات کنیم، تاکید کرد: ما از طرف شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت برای تشکیل کمیته ای که در آن صادرکنندگان ذیصلاح و شرکت های دانش بینان حوزه سلامت حضور داشته باشند، اعلام آمادگی می کنیم و امیدواریم از این طریق به صادراتی کردن محصولات دانش بنیان و ورود به بازارهای بین المللی کمک کنیم.

• کاهش هزینه ها با صادرات

وی با اشاره به این که شرط حضور در بازارهای بین المللی رقابت است ونباید کالاهای خود را گران به بازارهای هدف برسانیم ، گفت: وجود شرکت های مدیریت صادرات با کاهش هزینه های عملیاتی صادرات، از یک سو فرصت های بیشتری برای صادرات محصولات تولید داخلی را فراهم کنیم واز سوی دیگر به کاهش خروج ارز و واردات محصولات ارز بر کمک کنیم.

به گزارش اتاق ایران وامارات مدیریت صادرات و واردات مواد اولیه با قیمت مناسب از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که ریاست دفتر توسعه فناوری سلامت در این باره گفت: انتظار داریم که اتاق بتواند برای ورود و خروج کالاهای مورد نیاز دانش بنیان، انتقال ارز و حمل نقل بتوانند به ما کمک کند.

وی در پایان با ابراز خرسندی از فراهم شدن زمینه همکاری در مسیر صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت  گفت: ما از اعلام فراخوان تشکیل کمیسیون به شرکت ها استقبال می کنیم و ما از هر کاری که صادرات شرکت ها را بیشتر می کند حمایت می کنیم.

  • پرهیز از رقابت ناسالم ، دوباره کاری و موازی کاری

دکتر فلاحیان، کارشناس روابط بین الملل دفتر توسعه فناوری سلامت  نیز با تأکید بر رسالت معاونت تحقیقات و فناوری در تجاری سازی و توسعه صادرات دانش بنیان اضافه کرد تلاش ما هم افزایی نهاد های مختلف دولتی، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و کاهش موازی کاری،  دوباره کاری و رقابت ناسالم بین بخش ها و سازمان های مختلف است.

  • خدماتی که اتاق ارایه می دهد

همچنین در این جلسه مهندس نازنین فلاحتی رئیس کمیسیون تجهیزات پزشکی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات به شرح  خدمات  اتاق مشترک ایران و امارات  اشاره کرد و گفت: ایجاد ارتباط با شرکت های دانش بنیان و فرصت  صادرات برای کالاهای حوزه سلامت  طرحی است که این اتاق به صورت خود جوش  دنبال کرده و تنها کافی است که شرکت های دانش بنیان عضو اتاق ایران و امارات شده و با هزینه ناچیز حق عضویت از خدمات اتاق و کمیسیون تجهیزات پزشکی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات بهره ببرند.

وی افزود: از طریق اتاق ایران و امارات می توانیم بستری مناسب برای تعامل با شرکت ها و برآورده کردن نیاز آنها برای حضور در بازارهای خارجی  فراهم کنیم و یا بر اساس نیازهایشان در طراحی و ارایه آموزش های مورد نیاز آنها نقش آفرینی کنیم.