علی سنگسر یزدی :ارزآوری مزیت انکار ناپذیر صنایع‌دستی در چرخه تجارت

07 آذر 1399 645 بازدید

نایب رییس کمیسیون گردشکری و صنایع دستی اتاق مشترک  اتاق ایران و امارات قدرت ارزآوری صنایع‌دستی در چرخه اقتصاد و تجارت را بسیار پر اهمیت دانست و گفت: ایران در حوزه صنعت هنرهای دستی از ظرفیت های بی شماری برخوردار است.

علی سنگسر یزدی در برنامه «راه ابریشم» رادیو اقتصاد افزود: در حال حاضر سه کشور چین، ایران و هندوستان حرف اصلی را در حوزه صنایع دستی دنیا می زنند.

وی همچنین با بیان اینکه ایران به لحاظ تنوع صنایع دستی حرف زیادی برای گفتن در جهان دارد، اظهارداشت: برنامه ریزی ها و حمایت ها در کشور با به نحوی باشد که بتوان از این ظرفیت بی بدیل به نفع رشد اقتصادی، رشد ضریب اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، رونق صادرات، ارزآوری و دیگر متغییر ها و مولفه های ضروری اقتصادی بهره برداری شود.

این صادرکننده نمونه کشور ارزآوری صنایع‌دستی در چرخه اقتصاد و تجارت را بسیار حائز اهمیت قلمداد کرد و گفت: موفقیت بیشتر در این حوزه مستلزم نوآوری و خلاقیت است.

وی در ادامه به نقش صنایع دستی در توسعه صادرات غیر نفتی اشاره کرد و افزود: توسعه صادرات امروز در کشور یک ضرورت انکار ناپذیر است.

یزدی تصریح کرد: تکیه بر صادرات غیرنفتی از جمله راه های کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد ایران و حرکت به سمت اقتصاد چند محصولی است.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد تمرکز بر صنایع دستی رااز جمله اولویت های تشویق صادرا ت غیر نفتی برشمرد و گفت: صنایع دستی در ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش درآمدهای ارزی و حفظ هویت فرهنگی کشور بسیار نقش آفرین است.

این صادر کننده برتر در بخش دیگری از سخنان خود افزود: راز موفقیت در هر کاری به ویژه صادرات تلاش و پشتکار، خلاقیت و نوآوری است.

وی با بیان اینکه تجارت در هر زمینه ای نیازمند علم، آگاهی و برنامه ریزی دقیق است، اظهارداشت: حضور موفق و ماندگار در بازارهای هدف صادراتی مستلزم بازاریابی ژرفنگرانه است.

یزدی با اشاره به این جمله که صادرکنندگان در شناسایی بهتر بازارهای هدف باید اطلاعات جامع و صحیحی در اختیار داشته باشند، یادآورشد: برای دستیابی به این اطلاعات نقش سازمان توسعه تجارت، رایزن های بازرگانی و فرهنگی، سفارتخانه ها و همینطور شرکت در نمایشگاه های خارجی و غیره بسیار حائز اهمیت است.

برنامه «راه ابریشم» کاری از گروه صنعت و بازرگانی به تهیه کنندگی مهرگان سوادکوهی یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه راس ساعت ۱۶,۲۵ به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو اقتصاد پخش وعلاقه مندان می‌توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت این رادیو مراجعه کنند.