20 جلسه تعاملی با نخبگان برای ساخت 50 سال آینده امارات/ 400 ایده برای آینده بهتر

06 آذر 1399 372 بازدید

روانشناسان و  اقتصاد دانان بر این باورند که آینده  نمود و  نتیجه  عملکرد زمان گذشته و حال ما و نگاه ما به اینده است. ولی آنچه برای یک کشور  آینده بهتری را رقم می زند ، مشارکت مردم در باز آفرینی ترسیم اینده بهتر  از یک سو و پشتوانه مردمی  دولت برای تحقق برنامه ها است . از این رو  دولت امارات  در ابتکاری قابل تامل جلسات بحث و گفت وگوی تعاملی از راه دور  را در مینه طراحی 50 سال  آینده  آغاز کرده که نخستین مورد از 20 جلسه 3 رو پیش برگزار شد.

به گزارش اتاق  مشترک ایران و امارات  به نقل از خبرگزاری رسمی امارات دولت امارات متحده عربی مجموعه ای از جلسات مشاوره را در مورد آینده کار دولت طی پنجاه سال آینده در اجرای بخشنامه های محمد بن راشد آل مکتوم ، نایب رئیس کشور ، نخست وزیر و حاکم دبی ، برای تقویت ادغام و هماهنگی بین مقامات فدرال و محلی برگزار کرد.

این جلسه همچنین به عنوان بخشی از تلاشهای کمیته برنامه 50 ساله توسعه به ریاست جناب منصور بن زاید آل نهیان ، معاون نخست وزیر امارات و وزیر امور ریاست کشور ، برای طراحی ویژگیهای آینده بخشهای حیاتی ملی برگزار شد.

در این جلسات چهار روزه چندین وزیر ، دبیرکل شوراهای اجرایی و حدود 150 مقام دولتی و متخصصان مقامات فدرال و محلی شرکت داشتند. در این جلسات سه رکن اساسی مورد بحث قرار گرفت که عبارتند از آینده دولت ، پایداری منابع مالی و استراتژی های بلند مدت مالی عمومی و ارتباطات رسانه ای و دولتی.

بیش از 500 مقام دولتی  ، همچنین جوانان اماراتی و سایر اعضای جامعه در 20 جلسه تعاملی شرکت می کنند که هدف آنها تهیه پیش نویس 400 ایده است .

همچنین ایجاد راه حل برای چالش ها و ارائه پیشنهادات مربوط به جامعه  به همراه بحث کلیدی با عنوان  "مدلهای جدید اقدام دولت"  محور این جلسات  است.

این جلسات با حضور عهود بنت خلفان الرومی ، وزیر مشاور توسعه دولت و آینده و دبیرکل کمیته آماده سازی 50 ساله آغاز شد. در جلسه  اول موضوعاتی چون : جهت گیری های آینده ، توسعه دولت ، آماده سازی برای آینده ، مهارت های آینده و مدل های کاری جدید مطرح شد.

بحث درباره آینده دولت چندین زمینه را شامل می شود که شامل استراتژی ها و سیاست ها ، عملکرد دولت ، خدمات دولتی ، قوانین ، منابع انسانی ، زیرساخت های دیجیتالی و اطلاعات است.

شرکت کنندگان در این جلسات ضمن بحث در مورد پایداری منابع مالی و استراتژی های بلند مدت مالی عمومی ، موارد کلیدی مانند منابع درآمد دولت ، ابزارهای جدید تأمین مالی ، روش های جدید تهیه و اجرای بودجه ، تخصیص منابع به اولویت های دولت و سایر موارد اطمینان از انعطاف پذیری مالی را ارزیابی کردند.

بحث ارتباطات رسانه ای و دولتی به موضوعات مختلفی از جمله نقش رسانه ها و ارتباطات در ایجاد حسن شهرت ، انگیزه و تأثیر ، ابزارهای ارتباطی دولت آینده و اعتماد به رسانه ها و دولت پرداخت.

در طول بحث درباره آینده دولت ، شرکت کنندگان با تمرکز بر استراتژی ها و سیاست های دولت ، بهبود عملکرد دولت ، برنامه هایی را برای ایجاد مدل اقدام دولت آینده و همچنین افزایش آمادگی و انعطاف پذیری دولت برای آماده سازی برای پنجاه سال آینده ، و ارائه بهترین خدمات دولتی ارائه دادند.

ستون استراتژی ها و سیاست ها به برنامه ریزی برای افزایش انعطاف پذیری و بهبود عملکرد دولت ، تهیه پیش نویس چارچوبی برای نظارت بر عملکرد ، ایجاد یک مدل عملی تأکید بر انعطاف پذیری ، همگام شدن با آخرین تحولات و اتخاذ اصول تعالی متمرکز بود.

ستون خدمات دولت بر تغییر ساختار سیستم خدمات ، افزایش تجارب کاربر و طراحی خدمات دیجیتالی فعال بصورت شبانه روزی تمرکز داشت.