رتبه ششم امارات برای کمک به "رفاه و برابری"

01 آذر 1399 439 بازدید

امارات متحده عربی در شاخص "بهترین کشورها" که توسط بنیاد "کشور خوب" صادر شده است ، در جهان عرب رتبه اول را دارد. امارات همچنین در معیار کمک به رفاه و برابری در سراسر جهان و در میان 10 کشور برتر در استاندارد کمک های بهداشتی و درمانی در رده ششم جهان قرار دارد.

بر اساس ششمین ویرایش شاخص سالانه که دیروز منتشر شد و سهم جهانی 149 کشور را اندازه گیری می کند ، امارات متحده عربی در 21 حوزه از 35 حوزه تحت پوشش مطالعه و تجزیه و تحلیل ، امتیاز قابل توجهی را ثبت کرد.

با توجه به معیار رفاه و برابری ، کمک های امارات متحده عربی با اتخاذ یک رویکرد باز تجارت ، سرمایه گذاری های خارجی و کمک های غذایی و توسعه در سراسر جهان افزایش یافته است. در مورد موقعیت پیشرفته ای که امارات متحده عربی نسبت به استاندارد کمک های جهانی به بهداشت و مراقبت از آن برخوردار بود ، این شاخص بر اساس پذیرش بهترین روش های بین المللی بهداشت و کمک های مالی برای حمایت از سازمان بهداشت جهانی بود.

در مورد استاندارد فناوری ، امارات متحده عربی از نظر درصد دانشجویان در رشته های فنی و تعداد حق ثبت اختراع در مقایسه با اندازه اقتصاد ، از میانگین جهانی پیشی گرفت

از نظر استاندارد فرهنگی و گشودگی برای جهانیان، امارات متحده عربی از میانگین جهانی تعداد افرادی که می توانند بدون ویزای قبلی به این کشور سفر کنند و همچنین آزادی حرکت و مسافرت برای افراد فراتر رفته است. در زمینه صلح و امنیت بین المللی ، طبق داده های به دست آمده از گزارش اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور ، در مبارزه با درگیری ها و خشونت و همچنین حمایت از امنیت سایبری خود را برجسته کرد. در مورد شاخص نیازهای جهانی ، امارات متحده عربی از نظر کمک های خیرخواهانه و حمایت از برنامه های مراقبت از کودکان یک امتیاز بزرگ کسب کرد.

همچنین در مورد استاندارد فناوری ، امارات متحده عربی از نظر درصد دانشجویان در رشته های فنی و تعداد حق ثبت اختراع در مقایسه با اندازه اقتصاد ، از میانگین جهانی پیشی گرفت.

گفتنی است بنیاد "کشور خوب" ، شاخص سهم کشورهای خارج از مرزهای جغرافیایی آنها را به بشریت و جهان اندازه گیری می کند.