رئیس جدید اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات که براساس توافق هیات مدیره به صورت سالانه و دوره‌ای تغییر می‌کند، معرفی شد.

28 شهریور 1401 100 بازدید

رئیس جدید اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات که براساس توافق هیات مدیره به صورت سالانه و دوره‌ای تغییر می‌کند، معرفی شد.

📌به گزارش اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، براساس توافق از پیش تعیین شده هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات مبنی بر دوره‌ای بودن ریاست که هدف استفاده از همه ظرفیت و پتانسیل هیات مدیره را دنبال می‌کند،  سعیدمقیسه به عنوان رییس جدید این اتاق مشترک معرفی شد.

📍براساس این تغییر و تحول که در نشست ۲۳ شهریور ماه هیات مدیره انجام گرفت،   فرشید فرزانگان به عنوان نایب رئیس اول، سعیدمقیسه را در ریاست اتاق ایران و امارات همراهی می‌کند.

بنابراین گزارش، کسری محقق‌زاده نایب رئیس دوم و  شبنم بهرامی خزانه‌دار در سمت‌های خود ابقا شدند.

🔴همچنین اعضای هیات مدیره از زحمات عرفان شاکری رئیس دوره‌ای پیشین قدردانی کردند‌.