اماراتی ها 8 ماهه 92.8 هزار میلیارد تومان مالیات دادند

20 آبان 1399 425 بازدید

وزارت دارایی و امور مالی  امارات متحده عربی "میزان درآمد مالیات بر ارزش افزوده "و" انتخابی "را اعلام کردو تاکید کرد که برنامه ای برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

به گزارش اتاق ایران وامارات همچنین  وزارت دارایی امارات متحده كل درآمد كل مالیات ارزش افزوده در در دوره هشت ماهه از ابتدای امسال از  ژانویه تا پایان آگوست 2020 را  11.6 میلیارد درهم  اعلام کرد.که با احتساب هر درهم  حدود 8000 تومان اماراتی ها دراین مدت معادل 92.8 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده اند.

افزایش درآمد کل " مالیات های مستقیم و غیر مستقیم " دولت برای مدت مشابه ، نسبت به مدت مشابه در سال 2019 ، با ارزش حدود 1.9 میلیارد درهم مواجه بوده است.

سعید رشید آل یتیم ، معاون وزیر در امور منابع و بودجه ، اظهار داشت که سهم دولت فدرال از درآمد مالیات بر ارزش افزوده 30٪ (معادل 3.5 میلیارد درهم) و سهم درآمد دولت های محلی  و 70٪ (معادل 8.1 میلیارد درهم) توزیع شده است.

وی اظهار داشت که سهم دولت فدرال از درآمد مالیات غیر مستقیم برای دخانیات و فرآورده های آن 45٪ و برای دولت های محلی  55 درصد است، در حالی که 30٪ از درآمد مالیات  مستقیم وغیر مستقیم  دولت فدرال برای سایر کالاهای انتخابی مانند نوشیدنی های انرژی زا ، نوشابه و شیرین شده با شکر اضافه اخذ شده است.

وی اظهار داشت که سهم دولت فدرال از درآمد مالیات غیر مستقیم برای دخانیات و محصولات آن 45 و 55 درصد برای دولت های محلی را نشان می دهد ، در حالی که سهم دولت فدرال 30 درصد از درآمد مالیات مالیات غیر مستقیم را برای سایر کالاهای انتخابی مانند نوشیدنی های انرژی زا ، نوشابه و شیرین شده با شکر اضافه شده نشان می دهد.

دستیار وزیر تأیید کرد که در حال حاضر هیچ برنامه و تصمیمی برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از 5 درصد در کشور وجود ندارد.

همچنین برای سال 2019 ، درآمد مالیاتی جمع شده در حدود 31 میلیارد درهم بود، در حالی که این رقم برای سال 2018  در حدود 29 میلیارد درهم  بوده است که  رشد درآمد کل مالیات برای سال 2019 حدود 7 درصد نسبت به سال 2018 بیشتر بوده است

قابل  ذکراست که امارات متحده عربی مالیات بر ارزش افزوده را از اول ژانویه 2018 با نرخ پایه 5٪ در اکثر کالاها و خدمات عرضه شده در هر مرحله از زنجیره تامین اعمال کرده بود.