عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات:می‌توان با رویکردی نو به توسعه روابط فکر کرد

فرشید فرزانگان 21 تیر 1401 64 بازدید

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات گفت:در فضای کنونی هم می‌توان به مقصد رسید؛ البته نقطه ضعف‌هایی وجود دارد  اما با یک سری از اقدامات نظیر تأمین مواد و منابع اولیه می‌توان اقدامات موثری انجام داد. شاید اسم این موضوع خام فروشی باشد اما به طور نمونه تولید اوره در صنایع پتروشیمی خام فروشی محسوب نمی‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و امارات،فرشید فرزانگان به کشاورزان پرس گفت:می‌توان با رویکردی نو به توسعه روابط فکر کرد و این روابط را بهبود داد چرا که اصل اول تجارت، ایجاد روابط دوستانه است زمانیکه این روابط دوستانه نباشد نمی‌توان انتظار بهره‌برداری تجاری داشت. اصل شرکت در پیمان‌های مالی جهانی حضور در کنوانسیون‌های مالی، مراجع بین المللی، استفاده از شخصیت‌های شاخص و افراد سرشناس در کشور، بهره گیری از عناصر مورد اعتماد در کشور و بکارگیری از ظرفیت آنها و استفاده از تجارب قبلی که در وزارت امور خارجه وجود دارد، است این موضوعات باعث بهبود روابط خارجی می‌شود و هر اندازه این شاخص‌ها فعال‌تر باشند قطعا مسیر هموارتر خواهد شد.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات معتقد است که ما هر اندازه بتوانیم تکنولوژی پیچیده تری در صادرات ایجاد کنیم به نفع اشتغال و اقتصاد کشورحرکت کرده‌ایم.اگر بتوانیم  با توجه به اینکه بستر کشور ما بستر مناسبی برای تولید مواد شیمیایی است، در این زمینه حرکت کنیم و از استعدادها و ظرفیت دانش بنیانی کشاورزی که نیازمند تقویت بیشتری است،استفاده کنیم، قطعا می‌توانیم در همین فضای موجود هم به سمت توسعه پیش رویم.