سیستم کار از راه دور در دولت دبی به کار گرفته می شود

22 آذر 1399 1341 بازدید

شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ، ولیعهد دبی و رئیس شورای اجرایی ، سیستم کار از راه دور در دولت دبی را تصویب کرده است.

ولیعهد در چندین توییت در حساب رسمی خود اشاره کرد که این سیستم مطابق با الزامات مشاغل آینده است و چندین گزینه برای کار از راه دور، به طور موقت یا به طور جزئی برای کارمندان فراهم می کند.

وی گفت: "ما در حال ورود به مرحله ای هستیم كه نیاز به ابزارهای جدید و تفكر جدید دارد و ما متعهد هستیم كه به كار خود برای ارتقا the سطح رهبری سیستم كار دولت در دبی ادامه دهیم.

وی ادامه داد: ما در حال تلاش برای ارتقا سطح رهبری سیستم کار دولت در دبی هستیم. دولت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم به آینده نگاه می کند و دائماً در تلاش است تا با سرمایه گذاری در توسعه منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد دولت ، راه حل های عملی پیدا کند.

مفاد این تصمیم در مورد کارمندان ملکی شهروندان و غیر شهروندان مشمول مقررات قانون اعمال خواهد شد.