فرشید بهرامی

رئیس کمیسیون آموزش

رئیس کمیسیون مدیریت دانش، آموزش و پژوهش
شماره واتس اپ: 09904234920
همراه: 09101393580