فرشید بهرامی

رئیس کمیسیون مدیریت دانش، آموزش و پژوهش اتاق

رئیس کمیسیون مدیریت دانش، آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات
شماره واتس اپ: 09904234920
همراه: 09101393580