سعید مقیسه

رئیس کمیسیون کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی

تحصیلات: دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی

سمت: مدیر عامل شرکت توسعه پردیس سبز از سال 1382 تا کنون (فعالیت در حوزه تجارت بین­ الملل)

عضو انجمن جوانان کار آفرین استان تهران

عضو انجمن مستربچ و کامپاند ایران

دارای رتبه یک مشاوره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

رئیس تیم کارشناسی چهار تحقیق و تفحص در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

همکاری پژوهشی با مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی و تهیه و تدوین گزارشات متعدد از سال 1388

عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، ایران و هند