عرفان شاکری

هیأت مدیره 24 مهر 1399 13 بازدید

تحصیلات: مهندسی صنایع شیمیایی

سمت: مدیرعامل شرکت آرمان توسعه تجارت. عضو هیئت مدیره چند شرکت با فعالیت مشابه در گروه بازرگانی آرمان

مشاور چند شرکت داروسازی و تولیدی و تبلیغاتی در امر بازرگانی و فروش

فعال در زمینه تجارت بین­الملل مواد اولیه و محصولات دارویی، غذایی، آرایشی بهداشتی و آزمایشگاهی

دارا بودن دفاتر تجاری فعال در ایران،هند، چین و دوشرکت در امارات

دارا بودن شرکای تجاری در اروپا، کانادا و عمان

سابقه فعالیت در تشکل ها و گروه های اقتصادی و اتاق های مشترک

نمایندگی رسمی از کشورهای آلمان، فرانسه، هلند، اسپانیا، چین، هند، روسیه