علیرضا ملک پوری

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات

سوابق تحصیلی:
کارشناس مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی:
نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران

عضو هیات مدیره صنف فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی

عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان

عضو هیات مدیره شرکت برگزاری نمایشگاه امپکس

عضو هیات مدیره انجمن مدیریت سبز ایران

مدیر گروه صنعتی سپهر