سعید مقیسه

نائب رئیس اول اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات

سوابق علمی:

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی از دانشگاه تهران در سال 1385

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی و مالکیت فکری

سوابق اجرایی:

مدیرعامل شرکت توسعه پردیس سبز از سال 1382 تاکنون (فعالیت در حوزه تجارت بین الملل)

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات

عضو اتاق بازرگانی تهران از سال 88 تاکنون

عضو انجمن جوانان کارآفرین استان تهران

عضو اتاق بازرگانی ایران امارات

عضو اتاق بازرگانی ایران هند

عضو اتاق بازرگانی ایران چین

عضو انجمن مستربچ و کامپاند ایران

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

دارای رتبه یک مشاوره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

سوابق پژوهشی:

همکاری پژوهشی با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و تهیه و تدوین گزارشات متعدد از سال 1388

تهران خیابان میرزای شیرازی شمالی پلاک 242 واحد 19

تلفن تماس: 88105568-021