حامد استیری

عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات

مهندسی شیمی- طراحی فرآیندهای صنایع نفت

سوابق اجرایی و تشکلی:

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پوشش تجارت نوید از سال 87

مدیر بازرگانی و عضو هیات مدیره شرکت اکسیر زیبایی پارسیان از سال 97

مدیر بازرگانی و شرکت نوآوران صنایع اسباب بازی سیب از سال 97

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و امارات از سال 98 تا الان

نائب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات انجمن جوانان کارآفرین استان تهران در سال 97 و 98

عضو اتاق بازرگانی تهران

عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات

عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه.

جزو هیئت موسسین کمیته مشترک ایران و بلغارستان

عضو انجمن جوانان کارآفرین استان تهران